Terugblik muziek in het sociaaldomein: Radio Geluk 2.0

De afgelopen jaren hebben wij samen met Zorggroep Ter Weel, met dank aan een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, uitvoering gegeven aan het project Radio Geluk 2.0.

Een project waarbij muziek in de zorg centraal staat. We hebben veel mooie en bijzondere momenten mogen meemaken tijdens dit project. Me

t trots delen we deze mooie beelden en ook de komende jaren blijven wij ons gezamenlijk inzetten voor een leven lang muziek!

Lees ook