Privacy

Muziekschool Zeeland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Naam: Muziekschool Zeeland
Adres: Kuiperspoort 21, 4331 GS Middelburg
Telefoonnummer: +31 88 470 00 00
Website: https://www.muziekschoolzeeland.nl
KvK: 58570365

Persoonsgegevens die wij verwerken

Muziekschool Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (voorletters, voor- en achternaam) van aanvrager en/of contactpersoon
 • Naam deelnemer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@muziekschoolzeeland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Muziekschool Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ter uitvoering van onze diensten
 • Ter afname van examens
 • Voor het afhandelen van de betalingen van je lessen
 • Het kunnen verzenden van onze nieuwsbrieven en/of relevantie informatie
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten
 • Voor het kunnen nakomen van wettelijke verplichtingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Muziekschool Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Uiteraard kunnen wij op uw verzoek uw gegevens vroegtijdig verwijderen indien dit gewenst is. U kunt dan contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@muziekschoolzeeland.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Muziekschool Zeeland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend met partijen die nauwkeurig door ons geselecteerd voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met bedrijven (die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Muziekschool Zeeland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Muziekschool Zeeland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Muziekschool Zeeland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Meer informatie (ook over het afmelden voor cookie) over het gebruik van cookies vindt u op de pagina Cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Muziekschool Zeeland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@muziekschoolzeeland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij na ontvangst van uw verzoek telefonisch contact met u opnemen om de wijziging en/of verwijdering te bevestigen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Muziekschool Zeeland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gebruik van foto- en videomateriaal

In overeenstemming met de wetgeving wordt toestemming gevraagd voor publicitair gebruik van foto- en videomateriaal waar je herkenbaar op staat. Muziekschool Zeeland kan niet verantwoordelijk  worden gehouden voor publicatie van beeldmateriaal door derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Muziekschool Zeeland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@muziekschoolzeeland.nl.