Persbericht

01/28/2020
Overeenkomst bereikt uittreedsom Muziekschool!

De Zeeuwse Muziekschool (ZMS) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van een groot aantal gemeenten in de provincie Zeeland. Met ingang van 1 januari 2018 zijn de gemeenten Vlissingen en Sluis uit deze gemeenschappelijke regeling getreden. De GR bepaalt in artikel 32 lid 4 dat de uittredende gemeente een uittredingsbedrag aan de Zeeuwse Muziekschool betaalt als voorziening in de daarmee gemoeide kosten. Juist over die uittreedsom ontstond discussie tussen de drie betrokken partijen (gemeente Sluis, gemeente Vlissingen en de Zeeuwse Muziekschool). Op 27 november 2018 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland besloten dat een externe partij een advies diende op te stellen ten aanzien van de uittreedsom.

De Zeeuwse Muziekschool en de gemeenten Vlissingen en Sluis hebben gezamenlijk aan Significant APE de volgende opdracht gegeven: “Welke uittreedsom dienen de gemeenten Sluis en Vlissingen aan de Zeeuwse Muziekschool te betalen, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden èn rekening houdend met de belangen van de gemeenten Sluis en Vlissingen en Zeeuwse Muziekschool?”

Uit het onderzoek is een uittreedsom van € 563.212 voor gemeente Sluis en € 723.357 voor gemeente Vlissingen naar voren gekomen, wat ongeveer drie keer de jaarbijdrage betreft. Het bestuur van de Zeeuwse Muziekschool, vertegenwoordigers vanuit de 10 deelnemende gemeenten, hebben in de vergadering van 16 januari besloten zich te committeren aan het advies van Significant APE. De colleges van Vlissingen en Sluis conformeren zich aan de resultaten in het rapport. Op 27 februari neemt de gemeenteraad van de gemeente Sluis een besluit hierover.

Ondanks de tegengestelde financiële belangen in de discussie rond de uittreedsom is er steeds oog geweest voor de bestuurlijk goede verhoudingen, we zijn daarom ook gezamenlijk verheugd dat dit langdurig dossier kan worden afgesloten.

Lees ook

Nieuw! Cadeaukaart

Verras echte muziekliefhebbers met een onvergetelijk cadeau. Met de cadeaukaart schenk je eenvoudig een muziekles...