MZ en KCE slaan handen ineen met Proeftuin Muziekeducatie Zeeland

07/05/2021
Eind 2019 werd de regeling Proeftuin Muziekeducatie door het ministerie van OCW aan Provincie Zeeland toegewezen in het kader van de ontwikkeling van de stedelijke regio. Voor het gebied van de Oosterschelde regio slaan de Muziekschool Zeeland en KCE Oosterschelderegio de handen ineen!

 “Scholen konden tot 1 mei 2021 een actieplan insturen”, vertelt Hester Jenkins van KCE Oosterschelderegio. Samen met Annemarie van Belzen van de Muziekfabriek (voorheen Projectbureau MZ) voerde zij ambitiegesprekken op de scholen. “We hebben veel scholen gesproken en uiteindelijk veertien van hen begeleid bij het opstellen van een actieplan”. “Alle veertien actieplannen zijn toegekend”, vult Annemarie aan. “We hebben de vraag van de scholen in kaart gebracht. Aan de hand daarvan zijn de programma’s samengesteld. In het nieuwe schooljaar rollen we de activiteiten uit”.

Scenario’s

De laatste jaren is door middel van diverse regelingen flink geïnvesteerd in muziekonderwijs in Zeeland. Met Proeftuin Muziekeducatie wordt deze tendens financieel en beleidsmatig verduurzaamd. Vanaf 2021 wordt de Proeftuin Muziekeducatie geïntegreerd in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er wordt daarmee extra ingezet op verdieping en verankering van muziekonderwijs, maar ook op deskundigheidsbevordering en de verbinding en de samenwerking met culturele partners.

“Scholen kunnen kiezen deel te nemen aan de Proeftuin aan de hand van de vijf scenario’s Proeven, Kennismaken, Verdiepen, Specialiseren en Experimenten”, legt Annemarie uit. “Dit zijn geen opstapniveau’s. Zo kan het zijn dat een school kiest voor ‘proeven’ om een beleving te creëren, terwijl ze al een verdiepingsslag hebben gemaakt op het gebied van muziekeducatie. De plannen van de scholen zijn divers. Er is veel interesse voor het scenario Specialiseren in de vorm van een ‘MaakOrkest’ en voor het scenario Verdiepen in de vorm van ‘Echo-lessen’. Binnen het scenario Kennismaken worden er veel workshops ingezet ter verrijking van een bestaande methodiek op school”.

Commitment

Volgens Hester heeft de Proeftuin de samenwerking tussen Muziekschool Zeeland en KCE Oosterschelderegio alleen maar geïntensiveerd. “KCE heeft goed contact met alle scholen in de regio en de Muziekfabriek heeft met haar innovatieve aanbod de plannen inhoudelijk vormgegeven”. Hester is verheugd dat alle plannen zijn toegekend en uitgevoerd kunnen gaan worden. “Het is natuurlijk fantastisch om echte muziekdocenten en echte instrumenten in de klas te hebben, zoals tijdens de workshop Ukelele of het MaakOrkest. De scholen reageren erg enthousiast. Deelname aan de Proeftuin vraagt om commitment, want de scholen doen zelf ook een investering.”

Ze vervolgt: “Voor leerkrachten is er nu ook een post-hbo opleiding ‘Vakspecialist Muziek’. Het is een opleiding die leerkrachten inzicht geeft in leerlijnen en bijvoorbeeld kennis verschaft over de verschillende muziek methodieken voor in de klas en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van muziekonderwijs. De leerkrachten die de opleiding hebben afgerond zijn er heel enthousiast over.” Aanmelden kan via KCE Oosterschelderegio of direct via de site van Cultuurkwadraat.

De scholen die aan de slag gaan met Proeftuin Muziekeducatie Zeeland:

 • Jan Wouter den Doelschool Zierikzee
 • De Sprienke Goes
 • DS Pieter v Dijkeschool Bruinisse
 • Openbare Basisschool de Oosterburcht Oosterland
 • Basisschool ’T Kofschip Zierikzee
 • Openbare Basisschool De Schoener Brouwershaven
 • Openbare Basisschool Binnen de Veste Zierikzee
 • Openbare Basisschool Stapelhof Renesse
 • M G R Heyligersschool Kwadendamme
 • De Horizon Rilland
 • Vitruvio Zierikzee
 • Deltaschool Goes
 • OBS Parelmoer Yerseke
 • Op Dreef Bruinisse

Bij de ontwikkeling van de Proeftuin Muziekeducatie in Zeeland is een stuurgroep betrokken, bestaande uit: Agnes de Jong (namens CPOZ), Klaas Terlage (namens bestuurdersoverleg VO), John Dane (namens de opleiders/HZ), Marga Vermue (voorzitter Vereniging Zeeuwse Gemeenten), Ben de Reu (ambassadeur Meer Muziek in de Klas), Robert Vroegindeweij (directeur Muziekschool Zeeland) en Anita Pijpelink (gedeputeerde Cultuur). Ambtelijk secretaris is Peter Heijkoop (Provincie Zeeland). De uitvoering van de regeling was in handen van de adviesgroep met daarin Peter Heijkoop (Provincie), Agnes de Jong (Primas scholen), Hester Jenkins (KCE Oosterschelderegio), Tessa Sonnemans (KEW) en Marc Verschelden (Toonbeeld).

Lees ook