Meer Muziek in de Klas

02/20/2019
Convenant ondertekening | Het leukste en muzikaalste kinderfeest van Zeeland

De afgelopen maanden is er vanuit Méér Muziek in de Klas Lokaal Zeeland met vertegenwoordigers van culturele instellingen, de provincie Zeeland, pabo, conservatoria en muziekscholen gewerkt aan een provinciebreed convenant muziekonderwijs. Woensdag 20 februari 2019 is het zover: dan beloven al deze 25 partijen samen zorg te gaan dragen voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in de provincie Zeeland.

Dit belangrijke moment wordt aangekleed met een muzikaal kinderfeest. ‘Het leukste en muzikaalste kinderfeest van Zeeland!’

Over Méér Muziek in de Klas

De stichting Méér Muziek in de Klas wil muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland in 2020. Muziek is leuk, én draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen: ze worden creatiever, slimmer, socialer en empathischer. Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal zet in op duurzame verankering van muziekonderwijs in de regio. Dit doen we door alle regionale partijen die hiervoor nodig zijn aan elkaar te verbinden en te laten samenwerken.

zie ook..

Lees ook