Meer muziek in de klas, wie wil dat nou niet?

10/06/2020
Goed nieuws: morgen wordt het MuziekopleidersAkkoord getekend waarin alle pabo's samen met het onderwijs en conservatoria afspreken blijvend aan de kwaliteit van muziekonderwijs te werken.
Sinds juni 2019 doen alle pabo’s mee aan de regeling Professionalisering muziekonderwijs. Hierdoor is er een nieuwe generatie leerkrachten op weg! Zo leren de verschillende sectoren van elkaar. Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling blijvend is (de regeling kent een looptijd van drie jaar), hebben de instituten besloten een langetermijnsamenwerking aan te gaan. Dit wordt op 7 oktober 2020 bezegeld met het MuziekopleidersAkkoord. Meer weten? www.meermuziekindeklas.nl/nl/muziekopleidersakkoord.

Lees ook