Otto Harms
Teamleider Muziek
Muziekschool Zeeland

“Als voormalig docent gitaar en nu als Teamleider Muziek zet ik mij in om Muziekschool Zeeland in deze jaren een vernieuwende koers te laten varen. Talentontwikkeling in brede zin en het maatschappelijke belang van muziek zijn belangrijke persoonlijke drijfveren. Zorgen voor de continuïteit van de dagelijkse muzieklessen, het richting geven en profileren van de Talent Academy, het ontwikkelen van cursussen en lesvormen samen met het team en het aangaan van nieuwe verbanden met culturele en maatschappelijke partners zie ik als waardevol en beslissend voor de muziekschool van de jaren twintig.”