testen

De taal van muziek is universeel en kan iedereen leren. Muziekonderwijs willen wij dan ook toegankelijk maken voor jong en oud. Muziek beweegt, ontroert en verbindt. In welke vorm dan ook. Een leven lang muziek, leve de muziek!

Met de duizenden kinderen, jongeren en volwassenen die elk jaar weer hun talenten ontwikkelen bij Muziekschool Zeeland zijn wij één van de grootste muziekscholen van Nederland! Dit jaar bestaan we al 65 jaar. De Muziekschool Zeeland heeft een brede maatschappelijke functie. We ondersteunen individuen, maar ook honderden verenigingen, scholen, koren, en orkesten in heel Zeeland. Daarmee levert de muziekschool een belangrijke bijdrage aan de grote culturele rijkdom van de provincie. Tien Zeeuwse gemeenten nemen binnen een gemeenschappelijke regeling deel aan de Muziekschool Zeeland.

Opmaat naar morgen

Ons beleidsplan ‘Opmaat naar morgen’ geldt voor de periode 2018 – 2022. Dit plan is de uitwerking van het onderzoek naar de toekomstvisie voor muziekonderwijs in Zeeland. We werken vanuit een basispakket voor alle deelnemende gemeenten en een pluspakket dat gemeenten in kunnen zetten specifiek gericht op de lokale wensen.

Kernwaarden

Wij zien de kernwaarden als de drijvende kracht voor het behalen van onze beleidsdoelen. Onze kernwaarden zijn:

  • Verbindend
  • Innoverend vermogen
  • Zichtbaar en herkenbaar
  • Op maat en bereikbaar