Proeftuin Muziekeducatie

Proeftuin Muziekeducatie Zeeland

Zeeland is dé landelijke Proeftuin Muziekeducatie! Muziekonderwijs versterken en verduurzamen bij jou op school, samen met een collega-school of scholenkoepel? Een leerlijn muziek ontwikkelen en borgen? Kennismaken met nieuwe muziekworkshops en voorstellingen? Een samenwerking met een cultuurprofessional of BSO uit de omgeving aangaan? Of groepsleerkrachten en vakdocenten ontwikkelingsmogelijkheden bieden? Dan kan je met jouw school deelnemen aan de Proeftuin Muziekeducatie!

Wat is de Proeftuin Muziekeducatie?

Door middel van initiatieven en regelingen als; Méér Muziek in de Klas, Cultuureducatie met Kwaliteit en Impuls Muziekonderwijs, is er de laatste jaren door het Zeeuwse onderwijs flink geïnvesteerd in muziekonderwijs. Eind 2019 kreeg Zeeland een ‘proeftuin’ toegewezen door het ministerie van OCW om de ingezette ontwikkeling verder vorm te geven. Met de Proeftuin wordt er de mogelijkheid geboden om de bestaande beweging verder financieel en beleidsmatig te verduurzamen. De Proeftuin zal vanaf 2021 geïntegreerd worden in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit:

– Verdieping en verankering van cultuuronderwijs – muziekonderwijs
– Deskundigheidsbevordering van schoolteams, vakdocenten en cultuurprofessionals
– Verbinding en samenwerking met culturele partners uit de omgeving

Meer weten?