Muziekschool Zeeland

Muziek jong en oud!

De taal van muziek is universeel en kan iedereen leren. Muziekonderwijs willen wij dan ook toegankelijk maken voor jong en oud. Muziek beweegt, ontroert en verbindt. In welke vorm dan ook. Een leven lang muziek, leve de muziek!

Met de duizenden kinderen, jongeren en volwassenen die elk jaar weer hun talenten ontwikkelen bij Muziekschool Zeeland zijn wij één van de grootste muziekscholen van Nederland! Dit jaar bestaan we al 65 jaar. De Muziekschool Zeeland heeft een brede maatschappelijke functie. We ondersteunen individuen, maar ook honderden verenigingen, scholen, koren, en orkesten in heel Zeeland. Daarmee levert de muziekschool een belangrijke bijdrage aan de grote culturele rijkdom van de provincie. Tien Zeeuwse gemeenten nemen binnen een gemeenschappelijke regeling deel aan de Muziekschool Zeeland.

Of kijk welke lessen je bij ons kunt volgen

Opmaat naar morgen

Ons beleidsplan ‘Opmaat naar morgen’ geldt voor de periode 2018 – 2022. Dit plan is de uitwerking van het onderzoek naar de toekomstvisie voor muziekonderwijs in Zeeland. We werken vanuit een basispakket voor alle deelnemende gemeenten en een pluspakket dat gemeenten in kunnen zetten specifiek gericht op de lokale wensen.

Missie & Visie

De Muziekschool Zeeland wil kinderen, jongeren en volwassenen zowel in actieve, receptieve als reflectieve zin in contact brengen met de vele mogelijkheden die het muziekonderwijs biedt.

We realiseren deze missie door:

  • Een breed aanbod voor het basisonderwijs
  • Deskundigheidsbevordering
  • Een gedifferentieerd cursorisch aanbod
  • Een aanbod van ondersteuning van amateurkunst in verenigingsverband
  • Een projectmatig aanbod
  • Een aanbod voor speciale doelgroepen

Muziekonderwijs maakt deel uit van het totale onderwijs. Als onderwijsinstelling vinden we het belangrijk om verbindingen te leggen tussen de verschillende disciplines en vaardigheden die elkaar kunnen aanvullen en versterken. De Muziekschool Zeeland wil de samenwerking met culturele en maatschappelijke instellingen de komende jaren intensiveren.

Kernwaarden

Wij zien de kernwaarden als de drijvende kracht voor het behalen van onze beleidsdoelen. Onze kernwaarden zijn:

  • Verbindend
  • Innoverend vermogen
  • Zichtbaar en herkenbaar
  • Op maat en bereikbaar

Samenstelling Algemeen Bestuur

Samenstelling Algemeen Bestuur

GemeenteBestuurslid
BorseleM.C.J. Van Der Plasse-Nagelkerke
GoesJ. Veldhuizen (vervangend)
Hulst L. Mangnus
KapelleA. Evertz
MiddelburgE. Smit (Voorzitter)
Noord-BevelandS. van Belzen
Reimerswaal M. van Overloop
Schouwen-DuivelandA.M.J. Van Burg
Tholen F.J.A. Hommel
VeereE. Tuk

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Samenstelling Dagelijks Bestuur

GemeenteBestuurslid
GoesM. Vermeulen
Hulst L. Mangnus
MiddelburgE. Smit (Voorzitter)