Anton de Kort
Dirigent van het Madrigaalkoor

Anton is dirigent van het Madrigaalkoor.

“Koordirectie vormt een rode draad in mijn leven. Na als klein jongetje deel uitgemaakt te hebben van een jongenskoor, werd ik tijdens mijn studie lid van een gemengd koor. Beide koren richtten zich op klassieke koorzang en wie vele jaren als kind gezongen heeft in bijvoorbeeld Bach’s Mattheus Passion, plukt daar in het later leven de vruchten van. Zo leidde ik zelf later een heel omvangrijk jeugdkoor en dirigeer ik nu drie koren, elk met een eigen repertoire. Zingen verrijkt je leven!”